Chef att hyra – Interim Management

Ibland uppstår situationer då stöd och hjälp utifrån behövs såsom temporär ersättning. Det kan gälla chefs- och specialistposter.

Skälen kan vara många, såsom:

  • Plötsligt uppkomna vakanser
  • Projektstyrda tidsbegränsade uppdrag
  • Nödvändigt med kraftfulla åtgärder för att under en begränsad period styra upp en verksamhet.

Cambium erbjuder uthyrning av chefer/specialister för såväl den offentliga som den privata sektorn. Förfarandet inleds normalt med en enkel analys så att uppdragsgivare och uppdragstagare är överens om den kompetens som skall sättas in.

Inom den privata delen är det primärt inom följande områden som Cambium erbjuder sina tjänster:

  • VD
  • Operativ chef
  • Marknad/Försäljning
  • Journalist
  • Informationschef

Gemensamt för de konsulter som Cambium erbjuder är att de har lång erfarenhet från linjebefattningar inom de områden som de representerar. Cambium:s konsulter har dessutom goda kunskaper om moderna metoder för bl.a. ledarskap, kompetensuppbyggnad, kunskapsöverföring och kvalitetssäkring.

Vi lämnar en trygghetsgaranti som innebär att ni kan avsluta uppdraget helt utan kostnad om ni ej är nöjda. Ni kan också begära utbyte av person.

Kontakta oss gärna för information eller ett förutsättningslöst möte kring ”Chef att hyra”.