Vi har en historia att dela med oss av

Cambium AB startade år 2000 som ett rent IT utvecklingsbolag för e-handel. Tillsammans har vi mer än 60 års samlad erfarenhet från skogsindustrin, energibranschen och nyhetsmedia.

Vi har också jobbat med olika teknikuppdrag, bland annat inom bilindustrin som Volvo och Viman Ambulance,  IUC (Industriellt Utvecklings Centrum) AGA och FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut).

Från 1990-talet finns också några internationella utmärkelser för miljö- och kommunikationsprojekt. Bland annat från Förenta Nationerna för Skogen i Skolan verksamheten (år 1998) samt International Public Relations Association’s Golden World Award för Skogsindustriernas 100-årsjubiléum från år 1990.