Massiv trä – Ett modernt byggmaterial

Trä har historikst varit vårt absolut viktigaste byggmaterial.  Trä är ett hållbart och förnyelsebart byggmaterial som är positivt för klimatet. Att bygga med massivträ bidrar till en långsiktigt hållbar miljö genom att det binder över 700 kg koldioxid, C02, per kubikmeter.

Det här kan vi hjälpa dig med.

Vi kan tillföra specialkompetens om trä och att använda massivträ i byggprojekt.
Vi kan hjälpa med projektledning av byggprojekt i tidiga skeden.
Vi kan också stötta med direkt säljstöd.

 

Bild: Stora Enso
Bild: Stora Enso