Skog och skogsbruk

Våra tjänster baserar sig på lång erfarenhet och ny kunskap.

Vi erbjuder helt oberoende skogsrådgivning. Det kan vara svårt att utvärdera alla erbjudanden man får som skogsägare. Då kan det känns tryckt med någon som är helt opartisk. Syftet med våra skogstjänster är att skapa mervärden för dig som skogsägare. Vårt uppdrag är att du ska känna dig trygg i ditt skogsägande.

Skog och skogsbruk

Innehar grönt körkort för Natur- och kulturmiljövård.

ESA – 05, grundläggande kunskaper om de lagar, föreskrifter och anvisningar som styr hur elsäkerhetsarbete och tillsyn skall bedrivas.