Tätortsnära skogsbruk

Avverkning som kräver extra planering

Alla former av tätortsnära avverkningar kräver extra planering. Utgå från att det kostar pengar att avverka. Rätt planering minska kostnaderna. Vi har rätt kompetens.

  • Tomtavverkning
    Avverkning av enskilda träd på tomter. Kan krävas specialkompetens i form av arborister. Oftast väldigt kostsamt.
  • Avverkning i natur- och strövområden
    Ofta känslig avverkningar eftersom man ofta eftersträvar minimal markpåverkan. Kräver extra planering och fingertoppskänsla.
  • Etableringsavverkningar
    Ofta väldigt komplicerade avverkningar som kräver mycket planering och samverkan mellan olika entreprenörer.