Medarbetare/Ägare

Kalle Karlsson,
delägare

Driven skribent och kommunikationsstrateg med 25 års erfarenhet som kommunikationschef i Skogsindustrierna, börsbolaget Graninge och Svensk Energi.

Har ett journalistiskt förflutet på VLT, Expressen och SAF tidningen fram till början av 1980-talet. VD i AB Svensk Energiförsörjning åren 1983-1989. Har under åren också erfarenhet av kriskommunikation.

Under skogsindustriåren med fokus på skogsdöd, kalhyggen, klor i papper och dioxin i massaprodcesserna. Under energiåren främst från stormen Gudrun och andra storstörningar.

Michael Lagerkvist,
VD och delägare

Skogsingenjör med 35 års erfarenhet från skogsbranschen och ett förflutet från bland annat Mellanskogs informationsavdelning, Informationsansvarig för PEFC, Stora Enso och som företagare.

Mellan åren 1999-2010 arbetat med projekt inom bilindustrin, utvecklingsprojekt inom ramen för IUC. Marknadsanalyser åt FOI med avancerade analyssystem med radar och laserteknik. Marknadsanalys åt Linde AGA Gas Sverige när det gäller impregnering av virke med hjälp av superkritisk CO2.

Projektledning av byggprojekt i Stockholm, tidiga skeden.