Biobränsle

Vi kan biobränsle. Allt ifrån tillredning till försäljning.

Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade av levande organismer (biomassa). Trädbränslen kommer från träråvara och kan till exempel vara ved, avverkningsrester (bland annat grenar, toppar, stubbar och bark) eller energiskog. Trädbränslen kallas för grot. Rätt tillrett kan grot öka intäkten vid avverkning. Vid rensning av åkerkanter kan trädbränslen minska kostnaderna för åtgärden, i vissa fall även ge ett 0-resultat.

Kontakta oss om du behöver hjälp med ditt biobränsle.