Projekt- och arbetsledning

Vi har den kompetens ni behöver för att driva både enkla och mer komplicerade projekt.

Vi har drivit större projekt för bland andra FOI, AGA, VOLVO, IUC mfl.