Skoglig rådgivning

Vi kan erbjuda helt opartisk skoglig rådgivning från planta till planka. Hur ska jag som skogsägare få ut så mycket som möjligt av mitt skogsägande? – Vilka mål har jag med mitt ägande. Kanske vill jag maximera mina intäkter från skogen eller så är rekreation och naturupplevelse viktigast.

Det är alltid du som bestämmer, men ibland kan man behöva stöd och råd i viktiga beslut. Vi har specialistkunskaper som du behöver för att kunna fatta rätt beslut för dig.