Kriskommunikation

Hur kommunicerar ni i er organisation vid en eventuell kris?

Det gäller att vara redo när vargen kommer. När krisen är ett faktum är det för sent att börja krisplanera för det oväntade. Planeringen ska vara så långt gången att allt är förberett.

Vi har erfarenhet från olika kriser. På det skogsindustriella området har det handlat om skogsdöd, kalhyggesdebatt, larm om säldöd samt klor i papper och dioxiner i massaprocessen. Från energiområdet framför allt erfarenheter från stormarna Gudrun och Per samt andra storstörningar.