Strategisk kommunikation

Som grund för allt extern kommunikationsarbete måste ligga en kommunikationsstrategi. Den beskriver kommunikationens roll i företagets eller organisationens arbete för att nå de övergripande målen. Utifrån den arbetas fram kommunikationsplan och mediaplan.